Anunț de mediu !!

Administrator

MUNICIPIUL GALAȚI anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 1838/06.12.2021 emisă pentru proiectul “Modernizare loc de joacă – ANL Gară CFR”, propus a fi amplasat în mun. Galați, Str. Maramureșului, bl. ANL Gară, județul Galați.

  • nu este necesară refacerea evaluării privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Modernizare loc de joacă – ANL Gară CFR” modificat,
  • modificările propuse și condițiile referitoare la acestea se înscriu în anexa la Decizia etapei de încadrare nr. 1838/06.12.2021 emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul  “Modernizare loc de joacă – ANL Gară CFR”.

Proiectul Anexei la Decizia etapei de încadrare nr. 1838/06.12.2021, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect Decizie etapa de încadrare 2023.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”