Anunț de mediu !!

Administrator

MUNICIPIUL GALAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea apă potabilă și canalizare - et II – Str. Nordului”, propus a fi amplasat în mun. Galați, str. Nordului, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro, secțiunea Reglementări - Acordul de mediu – Documentații procedura EIA SI EA - Memorii de prezentare 2022 și la sediul  titularului - Primăria municipiului Galați, str. Domnească nr. 54.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.