Anunț de mediu !!

Administrator

Municipiul Galați titular al proiectul "Resistematizare teren zona bl. A-C Micro 14 (zona Centrul Medical Irina)", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Resistematizare teren zona bl. A-C Micro 14 (zona Centrul Medical Irina)", propus a fi amplasat în mun. Galați, Micro 14, zona bl. A, B, C, str. 1 Decembrie 1918, str. 9 Mai 1945 și str. Crinului, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM Galați la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu – Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009.