Anunț de mediu !!

Administrator

Primăria municipiului Galați​, titular al proiectului Închidere celula I groapa de gunoi Tirighina” anunță publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Închidere celula I groapa de gunoi Tirighina” propus a fi amplasat în Municipiul Galați, T206, P1381, t197/1, P 1351, Județul Galați.

Proeictul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau fax :0236-471-009