Anunț de mediu !!

Administrator

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat  asupra deciziei APM Galati de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Zonal - Parc fotovoltaic Tirighina, cu amplasamentul în municipiul Galați, zona Barboși Sidex, T 206, P 1381/1, T 197/1, P 1351.

Motivele care au sta la baza luarii acestei decizii au fost:

  • În conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
  • Planul nu întra sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor natural protejate de interes comunitar.

Observațiile publicului se vor primi la A.P.M. Galați, prin e-mail la adresa office@apmgl.anpm.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.