Anunț de mediu !!

Administrator

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire colector canalizare str. Brăilei (zona bloc Privilege – Valea Țiglinei)”, propus a fi amplasat în municipiului Galați, strada Brăilei, în vecinătatea Parcului Cloșca, lot 1, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA - Memorii de prezentare 2023 și la sediul Municipiul Galați, strada Domnească nr.54.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro.