Anunț de mediu !!

Administrator

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Renovare integrată – reabilitare imobil situat în municipiul Galați, str. Domnească nr.24”, propus a fi amplasat în municipiului Galați, strada Domnească nr.24, județul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2023 și la sediul Municipiului GALAȚI, strada Domnească nr.54.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.