Anunț de mediu

Administrator

Primăria municipiului Galați  titular al proiectului "Modernizare Strada Domnească tronson Strada Gamulea – Strada Gării" anunță publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare de către APM Galați fără evaluarea impactului asupra mediului și fără studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aspra mediului, pentru proiectul  "Modernizare Strada Domnească tronson Strada Gamulea – Strada Gării", propus a fi amplasat în Strada Domnească.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul  A.P.M. Galați la următoarea secțiune: Reglementări - Acordul de mediu - Proiect decizie a etapei de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009.