Anunț de mediu

Administrator

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 1186/25.07.2022 emisă pentru proiectul „Modernizare loc de joacă Micro 16 aferent bl. B7”, propus a fi amplasat în mun. Galați, Micro 16, afrent bl. B7, județul Galați.

  • nu este necesară refacerea evaluării privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Modernizare loc de joacă Micro 16 aferent bl. B7” modificat;
  • modificările propuse și condițiile referitoare la acestea se înscriu în anexa la Decizia etapei de încadrare nr.1186/25.07.2022 emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul „Modernizare loc de joacă Micro 16 aferent bl. B7”.

Proiectul Anexei la Decizia etapei de încadrare nr.1186/25.07.2022, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea Reglementari – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect Decizie etapa de încadrare 2023.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.