Anunț de mediu

Administrator

Municipiul Galați titular al proiectul „Reabilitare strada Someșului”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare strada Someșului”, propus a fi amplasat în municipiul Galați, Strada Someșului, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe email: office@apmgl.anpm.ro sau  prin fax: 0236 471 009.