Anunț de mediu

Administrator

Municipiul Galați titular al proiectului "Reamenajare piațetă aferentă Bisericii Greacă", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reamenajare piațetă aferentă Bisericii Greacă", propus a fi amplasat în mun. Galați, str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, lot 1, județul Galați

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galați la secțiunea: Reglementari → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009