Anunț de mediu

Administrator

Municipiul Galați titular al proiectului "Reabilitare str. Domnească (tronson str. Radu Negru - str. Bravilor)", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați fără evaluarea impactulului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Reabilitare str Domnească (tronson str Radu Negru-str Bravilor", propus a fi amplasat in Galati, str. Domnească (tronson str. Radu Negru - str. Bravilor), județul Galați.

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu→Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet al A.P.M. Galati pe e-mail: office@apmgl.anpm.ro  sau fax: 0236-471-009