Anunț de mediu

Administrator

Municipiul Galați anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare și refuncționalizare teren degradat Valea Țiglinei”, propus a fi amplasat în municipiului Galați, strada Brăilei, nr. 175, în vecinătatea Parcului Cloșca, lot 1, str. Cloșca nr. 6A, str. Cloșca nr.6, Baza Sportivă Siderurgistul, str. Saturn, nr.38, str. Stadionului, nr.1 jud. Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2023 și la sediul MUNICIPIUL GALAȚI, strada Domnească nr.54.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro.