Anunț de mediu

Administrator

Municipiul Galați titular al proiectului „Modernizare Cimitir Eternitatea – Lucrări Edilitare", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare Cimitir Eternitatea – Lucrări Edilitare", propus a fi amplasat în Galați, Bulevardul George Coșbuc.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni - joi între orele 8:30 - 16:00 și vineri între orele 8:30 - 13:30, precum și la următoarea adresă de internet A.P.M. Galați la Secțiunea: Reglementări-Acordul de mediu-Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.