Anunț de mediu

Administrator

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI, titular al proiectului „Construire creșă mare” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire creșă mare”, propus a fi amplasat în Municipiul Galați, Strada Feroviarilor, Nr. 20 A, Județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați, Strada Regiment 11 Siret, Nr. 2, în zilele de luni - joi intre orele 08:30 - 16.30 și vineri între orele 08:30 - 13:30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări – Acordul de mediu – Proiect decizie etapă de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați.