Anunț de mediu

Administrator

Primăria Municipiului Galați, titular al proiectului „Parcaj suprateran Micro 39C, Bulevardul Milcov, zona Talcioc, bloc B5, B6”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Parcaj suprateran Micro 39C, Bulevardul Milcov, zona Talcioc, bloc B5, B6”, propus a fi amplasat în municipiului Galați, Bulevardul Milcov, zona Talcioc, bloc B5, B6, județul Galați.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galați, la Secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapă de încadrare.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Galați, pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471 009.