Anunț de participare !!

Administrator

Consiliul Local al Municipiului Galați face cunoscută intenția de a deschide procedura privind finanţarea din bugetul local, a programelor sportive iniţiate de către organizaţiile sportive, în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, a Codului Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/03.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

Accesul la fonduri publice, în vederea acordării finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi, structurilor sportive înfiinţate pe raza municipiului Galaţi, se face în conformitate cu H.C.L. nr.139/28.03.2019. 

Textul complet al hotărârii poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Galaţi, la Direcţia Relaţii Publice şi Managementul Documentelor, Serviciul  Învățământ, Cultură, Sport, Culte şi Sănătate, precum şi pe pagina de web a primăriei: www.primariagalati.ro.

Bugetul alocat finanţărilor pentru programele sportive iniţiate de organizaţiile sportive aşa cum sunt enumerate în Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, este de 3.500.000 lei

Dosarele cu documentaţia pentru finanțare vor fi depuse la Registratura municipiului Galaţi, până la data de 15.02.2023, ora 16:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Relații Publice şi Managementul Documentelor, Serviciul Învăţământ, Cultură, Sport, Culte şi Sănătate din cadrul Primăriei municipiului Galați, Strada Domnească, nr.54, Camera 213, site-ul www.primariagalati.ro, email: sport@primariagalati.ro, telefon 0236/307 780.