Anunț de participare la licitație !!

Administrator

 1. Primăria Municipiului Galați – Cod Fiscal: 3814810, str. Domnească, nr. 54, Tel : 0236.307.743 / Fax 0236/461.460, Email : licente@primariagalati.ro
 1. Primăria Municipiului Galați anunță reluarea ședinței de licitație publică din data  de 19.05.2021, având în vedere faptul că pentru 10 amplasamente nu a fost îndeplinită una din condiții: numărul minim de participanți calificați pentru fiecare amplasament.
 1. Primăria Municipiului Galați organizează reluarea sedinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 10 amplasamente aprobate prin dispoziția primarului, după cum urmează:

        a. Pentru comercializare înghețată și/sau băuturi răcoritoare:

    - Aleea pietonală de la P-uri ( 2 poziții: zona bl. P12 și zona bl. P1)

    - Parc Viva (suprafața = 2,25 mp)

    - Orășelul copiilor (suprafața = 2,25 mp)

    - Faleza Inferioară (2 locații )

b. Pentru comercializare produse zaharoase și de panificație și/sau băuturi

răcoritoare:

    - Faleza inferioară ( 2 locații)

 c.   Pentru închirierea de bunuri recreaționale și echipamente de agrement:

    - Faleza inferioară ( 2 locații)

 1. Se vor depune oferte individuale pentru fiecare din aceste amplasamente.
 1. Scopul atribuirii de licențe de ocupare pentru amplasamentele menționete îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al municipiului Galați și în vederea asigurării unor servicii complete pentru cetățenii din municipiul Galați prin amplasarea de construcții provizorii.
 1. Informații privind documentația de participare:
  1. Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Compartiment Autorizații, Licențe.
 2. Prețul caietului de sarcini este de 30lei.
 1. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri sigilate cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare.
  1. Data limită de depunere a plicurilor: 25.05.2021, ora 14.00.
  2. Adresa la care trebuiesc depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54 , Birou Registratură.
  3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar, pentru fiecare amplasament dorit.
 1. Data și locul de desfășurare a ședinței publice de licitație: 26.05.2021, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.

 

Informații suplimentare: Compartiment Autorizații, Licențe   tel: 0236/307743