Anunț de participare la licitație !!

Administrator

 1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI – COD FISCAL:3814810, STR.DOMNEASCĂ NR.54, TEL: 0236-307-718/ FAX: 0236-461-460, EMAIL: contracte.teren@primariagalati.ro;

 

 1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 29.06.2021 LICITAȚIE PUBLICĂ  CU STRIGARE, PENTRU VÂNZAREA UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA DE CABINET MEDICAL, PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI, SITUAT ÎN CARTIER ŢIGLINA III , STR.GHEORGHE ASACHI NR.11, LOTUL 3,  APARTAMENT 3, PARTER;

 

 1. LOTUL 3, APARTAMENTUL 3, ÎN SUPRAFAŢĂ TOTALĂ DE 16,76 MP, ESTE COMPUS DIN CAMERĂ  ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16,76 MP, PRECUM ŞI COTA INDIVIZĂ DE 7,23 % DIN TERENUL AFERENT BLOCULUI, RESPECTIV SUPRAFAŢA DE 51,63 MP ŞI COTA INDIVIZĂ DE 7,23 % DIN PĂRŢILE COMUNE DIN BLOC, RESPECTIV SUPRAFAŢA DE 34,65 MP, AVÂND NR.CADASTRAL NOU 103734-C1-U3.

 

 1. SCOPUL VÂNZĂRII ÎL REPREZINTĂ ATRAGEREA DE NOI VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALAȚI ŞI DESFĂŞURAREA UNOR SERVICII MEDICALE ÎN CONDIȚII OPTIME;

 

 1. INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE:
  1. DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE SE POATE SOLICITA ŞI OBȚINE DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, SERVICIUL ÎNCHIRIERI, CONCESIUNI ŞI VÂNZĂRI TERENURI, CABINETE MEDICALE;
  2. PREȚUL CAIETULUI DE SARCINI ESTE DE 50 LEI;

 

 1. PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAȚIE, PERSOANELE INTERESATE TREBUIE SĂ DEPUNĂ PLICURI CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE, ÎN CONFORMITATE CU DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE.
  1. DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PLICURILOR: 28.06.2021, ORA 13:00;
  2. ADRESA LA CARE TREBUIE DEPUSE PLICURILE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. DOMNEASCĂ NR.54, BIROUL REGISTRATURĂ;
  3. PLICURILE SE VOR DEPUNE ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR.

 

 1. DATA ŞI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂŞURA ŞEDINTA PUBLICĂ DE LICITAȚIE: 29.06.2021, ORA 13:00, PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GALAȚI;

 

 1. DENUMIREA, ADRESA, NUMĂRUL DE TELEFON, FAX, EMAIL AL INSTITUȚIEI COMPETENTE ÎN SOLUȚIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANȚEI: TRIBUNALUL MUNICIPIULUI GALAȚI, STR. BRĂILEI NR.153, JUD. GALAȚI, TEL: 0236-412-130, EMAIL: tr-galati-comunicare@just.ro;

 

 1. PERSOANA DE CONTACT: CHIȚU LAURA, TEL. 0236-307-718