Anunț de participare la licitație !!

Administrator

 1. Primăria municipiului Galați – Cod Fiscal: 3814810, Str. Domnească nr. 54, tel:0236.307.718/fax: 0236/461.460, email: licente@primariagalati.ro;
 2. Primăria municipiului Galați organizează în data de 06.12.2022, ora 12:00 licitație publică  cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de spațiu medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în str. Nucului nr. 3, apartament 19, etaj I;
 3. Imobilul în suprafață utilă de 20,40 mp, este compus din 3 (trei) încăperi, din care prima cu destinația de cabinet în suprafață de 13,13 mp, a doua cu destinația de hol în suprafață de 3,63 mp și a treia cu destinația de laborator în suprafață de 3,64 mp, apartament având o cotă indiviză de 7,39% din suprafața de folosință comună a imobilului, inclusiv cota indiviză de 7,39% din terenul aferent apartamentului, respectiv suprafața indiviză de 33,55 mp din suprafața totală de 454 mp a terenului aferent întregii construcții, având nr. cadastral 108711-c1-u19;
 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al municipiului Galați şi desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime;
 5. Informații privind documentația de participare:
  • Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei municipiului Galați, Serviciul Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale;
  • Prețul caietului de sarcini este de 50 lei;
 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare.
  • Data limită de depunere a plicurilor: 05.12.2022, ora 11:00;
  • Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Biroul Registratură;
  • Plicurile se vor depune într-un singur exemplar.
 7. Data, ora şi locul în care se va desfăşura şedinta publică de licitație: 06.12.2022,  ora 12:00, Primăria municipiului Galați;
 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro;
 9. Persoana de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.743