Anunț de participare la licitație

Administrator

 1. Primăria municipiului Galați – cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel: 0236-307-743/fax: 0236-461-460, email: licente@primariagalati.ro;
 2. Primăria municipiului Galați organizează în data de 23.08.2022, ora 14:30,  licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil - teren și construcție cu destinația de spaţiu comercial, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 22A s5;
 3. Imobilul este compus din: teren în suprafață de 18,00 mp, având nr. cadastral 130407, și construcție în suprafaţă de 18,00 mp, având nr. cadastral 130407-c1;
 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al municipiului Galați;
 5. Informații privind documentația de participare:
  • Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul primăriei municipiului galați, biroul concesiuni şi vânzări terenuri, cabinete  medicale;
  • Prețul caietului de sarcini este de 30 lei;
 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare.
  • Data limită de depunere a plicurilor: 22.08.2022, ora 12:00;
  • Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria municipiului Galați, str. domnească nr. 54, Biroul Registratură;
  • Plicurile se vor depune într-un singur exemplar.
 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedinta publică de licitație: 23.08.2022, ora 14:30, Primăria municipiului Galați;
 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236-412-130, email: tr-galati-comunicare@just.ro;
 9. Persoana de contact: Chițu Laura, tel. 0236-307-743