Anunț de participare la licitație

Administrator

 1. Primăria Municipiului Galați – Cod Fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, Tel : 0236307743 / Fax 0236461460, Email: licente@primariagalati.ro.
 2. Primăria Municipiului Galați anunță reluarea ședinței de licitație publică din data de 19.08.2022, având în vedere faptul că pentru cele 9 amplasamente nu a fost îndeplinită una din condiții: numărul minim de participanți calificați pentru fiecare amplasament.
 3. Primăria Municipiului Galați organizează reluarea ședinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 9 amplasamente pentru comercializare flori, aprobate prin dispoziții ale primarului, după cum urmează:
 • B-dul George Coșbuc, aferent Cimitir Eternitatea – 4 locații (5,00mp fiecare)
 • Zona aferentă Cimitirului Sf. Lazăr – 3 locații (3,00mp fiecare )
 • str. H. Coandă, limitrof bl. J6 (5,00mp)
 • str. Brăilei, aferent bl. C8 (5,00mp)
 1. Se vor depune oferte individuale pentru fiecare din aceste amplasamente.
 2. Scopul atribuirii de licențe de ocupare pentru aceste amplasamente îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al municipiului Galați și în vederea asigurării unor servicii complete pentru cetățenii din municipiul Galați prin amplasarea de construcții provizorii.
 3. Informații privind documentația de participare:
 • Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Compartiment Autorizații Activități Comerciale.
 • Prețul caietului de sarcini este de 30lei.
 1. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri sigilate cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare:
 • Data limită de depunere a plicurilor: 26.08.2022, ora 10.00.
 • Adresa la care se depun plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Birou Registratură.
 • Plicurile se vor depune într-un singur exemplar, pentru fiecare amplasament dorit.
 1. Data și locul în care se va desfășura ședința publică de licitație: 29.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească nr.54.
 2. Informații suplimentare: Compartiment Autorizații Activități Comerciale, tel: 0236307743.