Anunț de participare la licitație

Administrator

 1. Primăria municipiului Galați – Cod Fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel: 0236-307-718/fax: 0236-461-460, email: licente@primariagalati.ro;
 2. Primăria municipiului Galați organizează în data de 08.12.2022, ora 12:00 licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de spațiu medical, proprietatea privată a municipiului Galați, situat în Cartier Țiglina II, str. Brăilei  nr. 136C, lot 3, parter, apartament 8;
 3. Imobilul în suprafață utilă de 30,50 mp, este compus din cameră 1 în suprafață de 16,50 mp, cameră 2 în suprafață de 6,00 mp și cameră 3 în suprafață de 8,00 mp, precum și cota indiviză de 4,43% din părțile comune, respectiv suprafața de 22,29 mp din terenul indiviz aferent blocului în suprafață totală de 503,00 mp, având nr. cadastral nou 105627-c1-u8;
 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al municipiului Galați şi desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime;
 5. Informații privind documentația de participare:
  • Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei municipiului Galați, Serviciul Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale;
  • Prețul caietului de sarcini este de 50 lei;
 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare.
  • Data limită de depunere a plicurilor: 07.12.2022, ora 11:00;
  • Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Biroul Registratură;
  • Plicurile se vor depune într-un singur exemplar.
 7. Data, ora şi locul în care se va desfăşura şedința publică de licitație: 08.12.2022, ora 12:00, Primăria municipiului Galați;
 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro;
 9. Persoana de contact: Chițu Laura, tel. 0236-307-743