Anunț important !!

Administrator

Primăria municipiului Galaţi anunţă public procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile din totalul de 1.050 autorizaţii taxi aprobate de Consiliul local prin HCL nr. 243/2021 pentru toate solicitările depuse până la data de 08.09.2022. După această dată, cererile vor fi înregistrate pentru următoarea procedură de atribuire care va fi anunţată ulterior. Lista cu documentele care trebuie depuse poate fi consultată la Primăria Galați – Compartimentul Transport Urban. Rezultatele evaluării dosarelor vor fi anunţate prin afişare la sediul Primăriei Galaţi în data de 12.09.2022. Eliberarea autorizaţiilor taxi atribuite în cadrul acestei proceduri se va face după aprobarea prin hotărâre a Consiliului local a atribuirii numărului de autorizaţii taxi şi a numerelor de ordine ale acestora.

De asemenea, până la data de 08.09.2022, solicitanții deja înscriși în lista de așteptare pot aduce modificări punctajelor declarate anterior.

Reamintim solicitanților de autorizații taxi să acorde atenție la achiziționarea autoturismelor asupra gradului de transparență a geamurilor astfel încât acesta să corespundă cerințelor R.A.R.

Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă autovehiculelor participante pot fi consultate in tabelul atasat.