Anunț important !!

Administrator

Cardurile – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap emise până la data de 1 iulie 2023 îşi păstrează valabilitatea până la data de 30 iunie 2024,  urmând ca beneficiarii dreptului (persoana cu handicap, reprezentantul legal al acesteia) să se adreseze Serviciului de Autoritate Tutelară în vederea eliberării unui nou card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap, conform cerinţelor prevăzute în Ordinul nr. 163/21.02.2023.

 

Acte necesare emiterii cardului - legitimaţie:

  • cerere (model Anexa nr. 3 din Ordinul 163/21.02.2023) se găseşte la sediul Serviciului Autoritate Tutelara, str. Traian nr. 93, bloc A4, județ Galati.
  • carte de identitate;
  • certificat de încadrare în grad de handicap;
  • o fotografie 3/4 cm tip carte de identitate;

Documentele pot fi depuse la sediul Serviciului Autoritate Tutelara din str. Traian nr. 93, bloc A4, parter sau pot fi transmise prin mijloace electronice (email: tutela@primariagalati.ro)