Anunț intenție elaborare P.U.Z.

Administrator

În conformitate cu Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, prin prezenta solicităm demararea procedurilor specifice de informare și consultarea a publicului pentru documentația de urbanism: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.): Lotizare teren pentru locuințe individuale și a reglementărilor aprobate prin alte documentații – P.U.G./P.U.Z.”, în Galați, cartier Traian Nord, tarlaua 39, parcela 17, nr. cad. 129230, inițiator Soare Săndel.

Elaborarea și aprobarea acestei documentații de urbanism este necesară pentru modificarea Reglementărilor stabilite prin documentația de urbanism - P.U.Z. cartier Traian Nord, aprobată prin H.C.L. 65/26.02.2015.

Zona propusă pentru studiere este delimitată de următoarele proprietăți:

  • la NORD: proprietate privată cu numărul cadastral 129216;
  • la VEST: Unitate Militară cu numărul cadastral 113318;
  • la SUD: proprietăți private, cu următoarele numere cadastrale 122730, 100700, 100699, 135420, 135419, 134220, 113258, 113257, 102956;
  • la EST: strada Arcașilor.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri în perioada 26.01.2023 – 10.02.2023.

 

Informațiile privind intenția de elaborare P.U.Z., pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Galați – Instituția Arhitect Șef – Serviciul Strategie de Dezvoltare Urbană, etaj 1, camera 103, telefon 0236-461-460, e-mail: planificareurbana@primariagalati.ro, respectiv la registratura Primăriei municipiului Galați din str. Domnească, nr. 54.