Anunț licitație publică !!

Administrator

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

 

Primăria Municipiului Galați – Cod Fiscal: 3814810, str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236.307.743 / Fax 0236.461.460, email: licente@primariagalati.ro

Primăria Municipiului Galați organizează licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 13 amplasamente, aprobate prin dispoziții ale primarului, după cum urmează:

 a. Pentru comercializare înghețată și/sau băuturi răcoritoare:

    - Grădina Publică, zona fitness (1 locație);

    - Zona aferentă intrare Grădina Publică, lat. S-E (2 locații);

    - Parc Viva (1 locație);

    - Orășelul copiilor (1 locație);

    - Faleza Inferioară (4 locații).

b. Pentru comercializare produse zaharoase și de panificație și/sau băuturi răcoritoare:

    - Faleza inferioară (3 locații);

    - Grădina Publică, zona fitness (1 locație).

Se vor depune oferte individuale pentru fiecare din aceste amplasamente.

Scopul atribuirii de licențe de ocupare pentru aceste amplasamente îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al municipiului Galați și în vederea asigurării unor servicii complete pentru cetățenii din municipiul Galați prin amplasarea de construcții provizorii pe perioadă determinată.

Informații privind documentația de participare: Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Compartiment Autorizații, Licențe.

Prețul caietului de sarcini este de 30 lei.

Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri sigilate cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare.

Data limită de depunere a plicurilor: 17.03.2023, ora 12.00.

Adresa la care trebuiesc depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Birou Registratură.

Plicurile sigilate se vor depune într-un singur exemplar, pentru fiecare amplasament dorit.

Data și locul în care se va desfășura ședința publică de licitație: 20.03.2023, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.

 

Informații suplimentare: Compartiment Autorizații Activități Comerciale, tel: 0236.307.743.