Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiului Galati anunta publicul interesat asupra deciziei finale a A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de mediu a "Planului de Mobilitate Urbană Durabila pentru municipiul Galati" modificat, cu amplasamentul in municipiul Galati.
  Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
  • in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat.
  • planul modificat nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.
  Draft-ul deciziei etapei de incadrare revizuite se afla postat pe site-ul A.P.M. Galati A.P.M. Galati in sectiunea: Reglementari - Avizul de mediu - Decizii de incadrare.