Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati,titular al proiectului "Amenajare str. Brailei intre str. Rosiori si Potcoava de Aur", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactulului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Amenajare str. Brailei intre str. Rosiori si Potcoava de Aur", propus a fi amplasat in Galati, str. Brailei, tronson intre str. Rosiori si Potcoava de Aur, judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati in sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009.