Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati,titular al proiectului "Amenajare targ auto str. Macului", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati fara evaluarea impactulului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Amenajare targ auto str. Macului", propus a fi amplasat in Galati, str Macului, zona Coreea.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galati la sectiunea: Reglementari - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de incadrare.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati prin email la adresa: office@apmgl.anpm.ro.