Anunt mediu !!

Administrator

  Municipiul Galati, titular al proiectului "Modernizarea parcului intitulat "ELICE" de pe faleza Dunarii Galati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizarea parcului intitulat "ELICE" de pe faleza Dunarii Galati", propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Galati, parc "ELICE", judetul Galati.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Galati la urmatoarea adresa de internet A.P.M. Galati.
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236-471-009