Anunt mediu !!

Administrator

  S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.- S.D.E.E. GALATI PRIN S.C. RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L., titular al proiectului: "Alimentare cu energie electrica etapa III - instalatie electrica de racordare (loc de consum permanent statii bus 22 locatii ale utilizatorului Municipiul Galati)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului de catre A.P.M. Galati, in cadrul proiectului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Alimentare cu energie electrica etapa III - instalatie electrica de racordare (loc de consum permanent statii bus 22 locatii ale utilizatorului Municipiul Galati)", propus a fi amplasat in municipiul Galati, B-dul Galati, B-dul Dunarea, str. George Cosbuc, str. Anghel Saligny, str. Regiment 11 Siret, str. Nae Leonard, str. Navelor, str. Lunca Siretului, B-dul Siderurgistilor, str. Gheorghe Doja, str. Combinatului, str. Otelarilor, str. Domneasca.
  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, Judetul Galati, in zilele de luni-joi intre orele 09:00 - 15:00 si vineri intre orele 09:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet A.P.M..
  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al A.P.M. Galati.