Anunt mediu !!

Administrator

  MUNICIPIUL GALATI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reamenajare locuri de joaca  str 1 Decembrie 1918 , bl. S4-PM6”, propus a fi amplasat in Galati, str 1 Decembrie 1918, bl. S4-PM6 , judetul Galati.

   Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementari-Acordul de mediu-Documentații procedura EIA și EA-Memorii de prezentare 2020 și la sediul Primăriei municipiului Galati, str Domneasca nr. 54.

  Observatiile publicului se primesc pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.