Anunt mediu !!

Administrator

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI anunță publicul interesat asupra  depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare loc de joacă – Cartier Aurel Vlaicu – zona blocurilor K6 și K10A”, propus a fi amplasat în Galați, Strada Călugăreni, Nr. 12A.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate:

  • pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedură EIA și EA-Memorii de prezentare 2021
  • la sediul Primăriei Muniicpiului Galați, Strada Domnească, Nr. 54.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro