Anunț participare !!

Administrator

Municipiul Galați invită persoanele juridice fără scop patrimonial care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor neraambursabile din fonduri publice alocate pentru  activități non-profit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 400.000 lei din bugetul local pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale.
  3. Durata proiectelor: anul 2023.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 18.04.2023, ora 16:30.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Municipiul Galați, 3814810, Strada Domnească nr. 54, Județul Galați, telefon 0236-307-780, fax: 0236-461-460, e-mail: comunitate@primariagalati.ro
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare și selecție a proiectelor de dezvoltare a comunității în perioada 19 - 20 aprilie 2023.