Anunț privind încărcarea documentelor aferente etapei de atribuire locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință

Administrator

Vă informăm că începând cu data de 07.02.2024, ora 08:00, până pe data de 17.02.2024, ora 07:59, persoanele care au rezervat un loc de parcare în parcările de domiciliu/reședință, pot încărca, exclusiv onlinecererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reședință însoțite de documentele menționate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările și completările ulterioare, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro, având posibilitatea modificării și completării documentelor până la finalizarea perioadei de depunere a documentelor.

 

!!! IMPORTANT: Cererile precompletate se descarcă, se printează, se semnează și apoi se reîncarcă însoțite de restul documentelor:

  • copie B.I./C.I. din care să rezulte că solicitantul are domiciliul în zona/subzona arondată parcării;
  • alte documente obligatorii: act de proprietate, act de donație sau moștenire, proces-verbal de adjudecare, hotărâre judecătorească. Înscrisul privind proprietatea trebuie să fie depus în integralitate;
  • copie Certificat de înmatriculare a autovehiculului (sau DOVADA ÎNLOCUITOARE a Certificatul de înmatriculare valabilă la data depunerii cererii) deținut în proprietate/folosință cu Inspecția Tehnică Periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii;
  • copie Asigurare de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă la data depunerii;
  • copie Contract de leasing/Contract de comodat/proces-verbal de predare-primire spre folosință a autovehiculului – întocmite pentru o perioadă de 5 (cinci) ani (sau o perioadă mai mică, cu mențiunea în contract/proces verbal a posibilității de prelungire până la 5 ani).

Documentele încărcate trebuie sa fie lizibile, conforme cu realitatea și să fie încărcate în integralitate.

Tutorialul cu privire la încărcarea documentelor se poate consulta online pe platforma https://parcari.primariagalati.ro.