Anunt public !!

Administrator

  Agentii economici care desfasoara activitati comerciale, prestari servicii, alimentatie publica si care au obtinut acordul privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice, respectiv autorizatia privind desfasurarea de activitati de alimentatie publica sau recreative, pentru vizarea anuala trebuie sa prezinte urmatoarele:
  • actele administrative in original (acord, autorizatie)
  • cererea de prelungire a acordului/ autorizatiei (de pe site-ul www.primariagalati.ro)
  • dovada achitarii taxelor de viza pentru anul 2021.
  Mentionam ca valabilitatea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice si autorizatiei privind desfasurarea de activitati de alimentatie publica sau recreative se prelungesc prin viza anuală, taxele fiind stabilite prin hotarare a consiliului local.
  Dupa termenul scadent, respectiv 31 martie 2021, la taxa/taxele de viza se percep majorari de intarziere in conditiile legii.
  In situatia in care au intervenit modificari fata de documentatia initiala agentii economici trebuie sa prezinte documentele justificative in vederea actualizarii datelor inscrise pe actele administrative eliberate anterior.