Anunt public !!

Administrator

 Comisia permanenta, numita prin Dispozitia primarului nr. 1962/20.07.2020, aduce la cunostinta publicului lista cu persoanele calificate/descalificate (Lista persoane) in cadrul celei de-a doua proceduri de atribuire a abonamentelor ramase vacante, pentru locurile de parcare din parcarea supraetajata aferenta blocului R5, Mazepa I, municipiul Galati.

 Avand in vedere Dispozitiile art. 21 al metodologiei aprobate prin HCL nr. 259/2020, modificata, respectiv numarul de solicitari depuse a fost mai mare decat numarul de abonamente plus disponibile, atribuirea abonamentelor pentru locurile ramase vacante la finele anului 2020 se va face prin licitatie publica cu strigare.

 Persoanele calificate vor depune o garantie de participare, in cuantum de 140 de lei, fie prin dispozitie de incasare la casieria Primariei municipiului Galati, fie prin ordin de plata, in contul de trezorerie RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria municipiului Galati, CIF 3814810.

 Sedinta de licitatie va debuta in data de 08.03.2021, ora 10:00 cu persoanele calificate urmand a prezenta dovada achitarii garantiei de participare.

 Avand in vedere dispozitiile art. 20 al metodologiei aprobate prin HCL nr. 259/2020, modificata si dispozitiile referatului nr. 35785/22.02.2021, privind modificarea temporara a locurilor de parcare amenajate in parcarea de resedinta supraetajata aferenta blocului R5 din Mazepa I, municipiului Galati, pentru persoanele calificate, care au specificat in cererea de inscriere tipul de abonament dorit, abonament basic, comisia permanenta a hotarat atribuirea directa a locurilor de parcare, conform listei de mai sus.

 Avand in vedere dispozitiile art. 20 al metodologiei aprobate prin HCL nr. 259/2020, modificata si dispozitiile referatului nr. 35785/22.02.2021, privind modificarea temporara a locurilor de parcare amenajate in parcarea de resedinta supraetajata aferenta blocului R5 din Mazepa I, municipiul Galati, pentru persoanele calificate, care nu au specificat in cererea de inscriere tipul de abonament dorit, comisia permanenta a hotarat atribuirea directa a locurilor de parcare, conform listei de mai sus.

 Eliberarea proceselor verbale de repartizare a abonamentelor tip basic, din cadrul celei de-a doua etape de atribuire, va debuta cu data de 01.03.2021.