Anunt public !!

Administrator

Comisia permanentă de atribuire directă/licitație publică cu strigare, pentru repartizarea abonamentelor locurilor de parcare din parcarea de reședință supraetajată aferentă blocului R5, Mazepa I, municipiul Galați, constituită conform art. 15 din H.C.L. nr. 259/25.06.2020 și numită prin Dispoziția Primarului nr. 1962/20.07.2020,  aduce la cunoștința titularilor de abonamente că, începând cu data publicării prezentei, au posibilitatea achitării contravalorii abonamentului pentru anul 2022.

Data scadentă pentru achitarea obligației de plată este 30.11.2021.

În conformitate cu art. 8 alin. (1) din H.C.L. nr. 453/11.11.2020, „neachitarea tarifului pentru locul de parcare în termenul stipulat în metodologie ( până la data de 30 noiembrie a anului în curs ) atrage anularea abonamentului și interzicerea dreptului de a participa la altă licitație pe anul în curs…”.

Modalități de plată:

  •  Oricare dintre sediile Direcției de Taxe, Impozite și Venituri Locale;
  •  Platforma www.ghiseul.ro