Anunț public !!

Administrator

  Primăria municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă face cunoscut că își declară intenția cesionării, creanțelor bugetare locale în cuantum de 389.778,00 lei, datorate de către S.C. Gama S.A., societate comercială aflată în procedură de faliment,având CUI 3121490, la valoarea creanței.

  Persoanele interesate pot depune oferte până la data de 04.01.2022 la sediul nostru situat în str. Domnească nr. 13, bl. L - parter.

  Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru situat în str. Domnească nr. 13, bl. L - parter - Direcția Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale sau la telefon: 0236-307750.