Anunț public !!

Administrator

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare loc de joacă, Siderurgiștilor Vest, aferent SC 64, blocuri D1-D3-A2-SD6C”, propus a fi amplasat în Galați, Siderurgiștilor Vest, zona blocurilor D1-D3-A2-SD6C.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Documentații procedură EIA și EA-Memorii de prezentare 2021 și la sediul Primăriei Muniicpiului Galați, Strada Domnească, Nr. 54.

Observațiile publicului se primesc pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro