Anunț public !!

Administrator

          În conformitate cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 337/24.06.2021 modificat prin HCL nr. 697/21.12.2021, Primăria Municipiului Galați vă aduce la cunoștință, că întrucât solicitanții locurilor de parcare 4D078 - cod rezervare 190626185 și 1C099 - cod rezervare 44812592,  nu au îndeplinit în termenul stabilit și adus la cunoștință publică condiția achitării tarifului abonamentului de parcare, pierd dreptul asupra locului de parcare atribuit, în conformitate cu dispozițiile art.19 alin.1 și art. 21 alin. 1 din Regulamentul aprobat.