Anunț public !!

Administrator

În urma verificării dosarelor depuse pentru atribuirea unui loc de parcare din ETAPA V - Mazepa I, Mazepa II, Țiglina I, Țiglina II, Micro 18 și Micro 21 cât și în subzonele noi Țiglina II-10A, Mazepa I-19A și Țiglina I-9C, anexăm lista cu cele 114 cereri declarate respinse.

Precizăm faptul că, la cele 114 cereri declarate respinse se adaugă un număr de 158 de rezervări on-line pentru care solicitanții nu au depus cererea de atribuire însoțită de documentele anexă - condiție de admisibilitate prevăzuta de art.10 din Regulamentul aprobat, motiv pentru care comisia de atribuire le-a declarat respinse și pe acestea.

Solicitanții pot depune contestații în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentului anunț, urmând ca soluționarea acestora și aducerea la cunoștința publică a rezultatelor, să se realizeze în termen de 5 zile lucrătoare.

Contestațiile se vor depune pe adresa de e-mail contestatiiparcari@primariagalati.ro.

De asemenea aducem la cunoștința solicitanților, faptul că cererea de contestație nu poate avea ca obiect completarea dosarului depus inițial, procedura completării nefiind prevăzută în regulament.

 

Lista rezervări fără documente

Respinși Etapa V