Anunt public !!

Administrator

Conform Plan Urbanistic Zonal – Zone Construite Protejate din Municipiul Galați, terenul este inclus în ZIR 9, SIR 9D - Facultatea de Ştiinţe Economice; în descrierea subzonei se menționează:

  • delimitare: subzona delimitată la N de strada Gării, de la intersecţia cu strada Nicolae Bălcescu până la nr. 63-35, la V de limita estică a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, la S de strada Rubinelor, iar la E de strada Nicolae Bălcescu.
    Este situată pe strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61. Suprafaţa – 1,1 ha
  • caracteristici: cuprinde clădirea Facultatii de Ştiinţe Economice, Biblioteca Studentilor şi căminele studentesti aferente.
  • evoluţie: zonă reglementată specific cu statut special de unitate de învăţământ.

Ca urmare, utilizările admise se referă exclusiv la funcțiuni din sfera învățământului, deși în arealul delimitat ca SIR 9D există parcele deja ocupate de construcții rezidențiale – situație ce poate fi reglată cu ajutorul unui nou plan urbanistic zonal.

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a P.U.Z. - Construire locuință unifamilială, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 57A, în perioada 20.04.2022 – 05.05.2022