Anunț public !!

Administrator

Comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Galaţi anunţă că, datorită unor motive de ordin tehnic, şedinţa de concesionare prin licitaţie publică a terenului proprietatea municipiului Galați, situat în str. Al. Moruzzi nr. 7H, programată să se desfăşoare în data de 10.05.2022, ora 15,00, va avea loc la data de 16.05.2022, ora 15,00.