Anunt public !!

Administrator

Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra deciziei finale a APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal „Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată, strada Traian nr. 254”, cu amplasamentul în intravilanul municipiului Galaţi.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

  • În conformitate cu HG nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat.
  • Planul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul deciziei etapei de încadrare se află postat pe site-ul APM Galaţi: http://apmgl.anpm.ro in cadrul sectiunii Reglementări – Avizul de mediu – Decizii etapă de încadrare.