Anunț public !!

Administrator

Primăria Municipiului Galați anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare gura de evacuare în râul Siret a apelor uzate din stația de epurare cartier Dimitrie Cantemir", amplasat în județul  Brăila, comuna Vădeni: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

         Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Potecția Mediului Brăila – mun Brăila, bd Independenței, nr. 16, bl. B5 , de luni până vineri, între orele 9:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secțiunea Reglementări/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.