Anunț public !!

Administrator

Municipiul Galați, titular al proiectului Modernizare Aleea Regală anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare Aleea Regală propus a fi realizat în municipiul Galați, str. Aleea Regală.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a A.P.M. Galați la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa, la secțiunea Reglementări - Acordul de mediu - Proiect decizie etapa de încadrare.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet al A.P.M. Galați, pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la numărul 0236 471009.