Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria Municipiului Galați, titular al proiectului "Sistematizare teren și refacere rețea canalizare" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Sistematizare teren și refacere rețea canalizare" propus a fi realizat în municipiul Galați, str. Traian, nr. 246.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet al A.P.M. Galați, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471009.