Anunț public !!

ADMINISTRATOR

Primăria Municipiului Galați, titular al proiectului "Consolidare și modernizare pod din beton armat – Calea Smirdan (DJ 251) în zona intersecției  cu str Filești" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Consolidare și modernizare pod din beton armat – Calea Smirdan (DJ 251) în zona intersecției cu str Filești" propus a fi realizat în municipiul Galați, str. Domnească tronson cuprins între str Calea Smirdan, tronson 5, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina de internet a APM Galați la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acasa la secțiunea: Reglementări → Acordul de mediu → Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet al A.P.M. Galați, pe adresa de email: office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236 471009.